Osoby starsze w dobie internetu

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego osoby powyżej 60. roku życia stanowią ponad 20% wszystkich obywateli naszego kraju. Co państwo oferuje seniorom i czy pomaga im w dostosowaniu się do zmian technologicznych? – odpowiadają specjaliści z Edessa.pl.

Miejsca dla seniorów

Okazuje się, że w polskich miast nie brakuje obiektów, gdzie spotykać mogą się osoby starsze. Głównym centrum, które spełnia rolę naukowo-kulturową dla seniorów, jest najczęściej dom seniora. W tych instytucjach osoby starsze mogą liczyć nie tylko na zajęcia o charakterze rozrywkowym, ale również wszelkiego rodzaju zajęcia z komputerami i nowymi technologiami.

Szkolenie osób starszych

Podczas szkoleń organizowanych w domach seniora ich uczestnicy zapoznają się z podstawami korzystania z komputera, uczą się wykorzystywać je także do przeglądania internetu. Co więcej, wiele instytucji wspiera seniorów, organizując dla nich szkolenia z zakresu używania kart płatniczych czy dokonywania płatności w sieci.

Spotkania z Policją

Seniorzy mają również spotkania z policjantami, którzy ostrzegają ich, jak nie paść ofiarą oszustów w sieci, oraz jak zabezpieczać swoje urządzenia przed kradzieżą. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami banków prowadzą też kampanię przeciwko oszustom na tzw. „wnuczka”. Dzięki temu seniorzy nie określają internetu jako wroga. Organizuje je domy pomocy społecznej Opole jest miastem, w którym odbywają się takie spotkania.

Prawa autorskie w internecie i ich ochrona

Regulacje prawne odnośnie ochrony praw autorskich w internecie zawiera kodeks cywilny. Zawarte są w nich prawa i obowiązki osób, które mają z nimi styczność – informuje radca prawny z kancelarii PrzemyslawMalinowski.pl.

Dowolny użytek osobisty

Oglądanie i ściąganie plików multimedialnych z internetu stało się bardzo powszechne w dzisiejszych czasach. Warto wiedzieć o tym, że samo pobieranie pliku dostępnego w internecie, nie narusza w żaden sposób prawa polskiego. Niedozwolone jest jednak udostępnianie tak otrzymanego pliku dalej. Można więc powiedzieć, że osoba która udostępnia plik popełnia przestępstwo. Jednak ta, która ściąga plik udostępniony przez kogoś innego, nie ponosi żadnych konsekwencji, ponieważ czynność ta mieści się w zakresie pojęcia dowolnego użytku osobistego.

Odpowiedzialność karna i cywilna

Prawa autorskie w internecie podlegają takim samym zasadom, jak poza jego obrębem. Oznacza to, że osoba je naruszająca ponosi za to odpowiedzialność karną i cywilną. Z racji tego, że jest to uznawane za przestępstwo, to osoba nieprzestrzegająca prawa może zwyczajnie pójść za to do więzienia. W lepszym wypadku wymierzona zostanie jej kara odszkodowania, w zależności od stopnia przewinienia. Oczywiście z racji tego, że internet charakteryzuje się anonimowością, to większość osób nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie praw autorskich.

Identyfikacja takich osób jest niezwykle trudna i często niemożliwa – zauważa kancelaria prawna Opole jest miastem, gdzie znajdą Państwo potrzebną pomoc prawną w tym zakresie.