Prawa autorskie w internecie i ich ochrona

Regulacje prawne odnośnie ochrony praw autorskich w internecie zawiera kodeks cywilny. Zawarte są w nich prawa i obowiązki osób, które mają z nimi styczność – informuje radca prawny z kancelarii PrzemyslawMalinowski.pl.

Dowolny użytek osobisty

Oglądanie i ściąganie plików multimedialnych z internetu stało się bardzo powszechne w dzisiejszych czasach. Warto wiedzieć o tym, że samo pobieranie pliku dostępnego w internecie, nie narusza w żaden sposób prawa polskiego. Niedozwolone jest jednak udostępnianie tak otrzymanego pliku dalej. Można więc powiedzieć, że osoba która udostępnia plik popełnia przestępstwo. Jednak ta, która ściąga plik udostępniony przez kogoś innego, nie ponosi żadnych konsekwencji, ponieważ czynność ta mieści się w zakresie pojęcia dowolnego użytku osobistego.

Odpowiedzialność karna i cywilna

Prawa autorskie w internecie podlegają takim samym zasadom, jak poza jego obrębem. Oznacza to, że osoba je naruszająca ponosi za to odpowiedzialność karną i cywilną. Z racji tego, że jest to uznawane za przestępstwo, to osoba nieprzestrzegająca prawa może zwyczajnie pójść za to do więzienia. W lepszym wypadku wymierzona zostanie jej kara odszkodowania, w zależności od stopnia przewinienia. Oczywiście z racji tego, że internet charakteryzuje się anonimowością, to większość osób nie ponosi żadnej odpowiedzialności za łamanie praw autorskich.

Identyfikacja takich osób jest niezwykle trudna i często niemożliwa – zauważa kancelaria prawna Opole jest miastem, gdzie znajdą Państwo potrzebną pomoc prawną w tym zakresie.